It processer


”Det gäller att anpassa processerna efter verkligheten - inte tvärtom”

 

De flesta verksamheter har klara och väl definierade IT-processer. Men alltför ofta så fungerar dessa IT-processer inte tillräckligt bra. Konsekvensen blir att medarbetarna  tolkar processerna på sitt sätt vilket får en direkt negativ påverkan på både effektivitet och kvalitet.

 

Nyckeln är att hela tiden jobba med att vidarutveckla sina IT-processer baserat på den verklighet som nu råder.

 

Utveckling

Vi har lång erfarenhet av programutveckling. En genomarbetad process är avgörande för resultatet. Hög kvalité är ett måste. Vi kan hjälpa dig med att skapa en utvecklingsprocess som passar just din verksamhet.

 

Kompetens center

Företag med enheter på flera platser kanske också i flera länder behöver en expert grupp. Det är inte alls säkert att dessa finns på en plats utan "centrat" måste vara globalt. Den kan bestå av egen personal eller av personer som du anlitar från andra företag som är specialicerade på detta.

Vi har erfarenhet av detta och hjälper ditt företag att bygga en lösning som passar just dig.

 

Helpdesk

Dina kunder såväl som dina medarbetare behöver ibland hjälp och stöd. Många gånger räcker det med att någon kollega eller en säljare bidrar med sin kompetens. Men i många andra fall så tar det för mycket tid av dina medarbetare och ibland så får den behövande inte hjälp snabbt nog.

 

Det är därför vanligt att man som företag behöver sätta upp en dedikerad support. Gruppen kan bestå av egen ordinarie personal men ibland är det mer lämpligt att skapa något nytt med nya personer.

 

Med vår erfarenhet så kan vi hjälpa dig att bygga en support-verksamhet.

 

Global leveransmodell

Företag som sysslar med programutveckling och implementering av ny programvara har ofta sina resurser utplacerade på mer än en ort kanske också i flera länder. Detta innebär många utmaningar vilka ofta har en påverkan av resultatet i form av effektivitet och kvalitét.

 

Vi har arbetat med leveransmodeller i olika sammanhang och kan hjälpa dig med att utarbeta en modell som passar din verksamhet.

 

OPIA Consulting AB, +46 702 47 37 00, info@opiac.se

www.opiac.se