IT konsult

 

i Linköping, regionalt och globalt

 

OPIA Consulting arbetar inom IT-management för att hjälpa företag att skapa eller förändra processer så att de verkligen fungerar och ger resultat i tid.

 

Som IT konsult från Linköping fokuserar vi på projektledning, outsourcing och offshoring av IT verksamhet samt förbättring av IT processer.

 

Vi har stor erfarenhet av lokala såväl som globala projekt, igångsättande av kompetenscentra IT, processer för programutveckling samt tester.

 

OPIA Consulting AB, +46 702 47 37 00, info@opiac.se

www.opiac.se
 Verklighetsnära IT management