Project Management  Projektledning IT

 

”Det hela är mycket enkelt, planerna ska bli verklighet.

 

Om du behöver hjälp inom projektledning IT under en kortare eller längre tid så har vi både kompetensen och erfarenheten. Vi kan hjälpa dig med ditt interna projekt eller som din projektledare då du anlitat en extern leverantör.

 

OPIA Consulting kan vara ett bra alternativ. Vi har lång erfarenhet från både interna och externa IT relaterade projekt. Det kan vara implementering av ett nytt ERP system, uppsättning av ett kompetens center en Help desk, test av en ny programvara eller ett internt utveckling- och/eller ett förbättringsprojekt.

 

Vi har en lång erfarenhet från lokala, nationella och internationella projekt.  

 

OPIA Consulting AB, +46 702 47 37 00, info@opiac.se

www.opiac.se