Konsultprofil - Håkan Lundmark

Sr. Management Consultant

 

Utbildning

Chefsutbildning 

Projektledarutbildning

Processutveckling

Genomgått ett flertal kurser, utbildningar och seminarier inom

ledarskap, IT och ekonomi.

 

Kompetens

Över 20 års bred erfarenhet inom IT-området (implementation, utveckling,

installationer, uppgraderingar m m)

 

Projekt/ledarskap

Intern såväl som extern projektledning, både mindre och större projekt

Krisprojekthantering

Uppstart av offshore samt outsourcing verksamhet

Internationell erfarenhet av ledarskap på olika nivåer

Bred erfarenhet från olika kulturella miljöer, främst Europa och Asien

Global leveransmodell för olika typer av IT-relaterade processer

 

Inriktning

Effektivisera IT-processer, vilket leder till ökad nytta av IT-stöd och IT-organisation, globalt, regionalt liksom lokalt. Såväl som egen och som utlagd verksamhet.

 

Personliga styrkor

Har ett starkt engagemang och är resultatinriktad

Uppfattas som en effektiv chef/ledare som agerar beslutsmässigt

Ser alltid möjligheter även när ”allt” redan har provats

Lång erfarenhet av att leda olika personalgrupper, lokalt såsom globalt.

 

OPIA Consulting AB, +46 702 47 37 00, info@opiac.se

www.opiac.se

 

Internationell erfarenhet

                                       Resultatorienterad

                                                                        Teambyggare