Outsourcing / Offshoring

 

”Finessen är att både frigöra resurser och utöka kapaciteten.”

 

Många företag funderar på hur man ska nyttja befintlig kapacitet bättre och samtidigt utöka utan att ta för stora risker. Många diskuterar möjligheten att lösa detta med resurser från andra länder där man har många välutbildade personer som man kan nyttja till en rimlig kostnad. Outsourcing eller offshoring kan därför vara ett alternativ för ditt företags verksamhet.

Vi har lång erfarenhet av att starta upp, driva samt följa upp IT verksamhet som man lagt ut via outsourcing och offshoring.

 

Förstudie

Vi hjälper dig med en förstudie som syftar till att se om just din verksamhet passar för outsourcing och offshoring. Resultatet presenteras i ett förslag som hjälper ledningen på ditt företag att ta ställning till vilka förutsättningar som finns.

 

Implementering

Denna fas innehåller aktiviteter såsom upphandling, samarbetsmodell, process beskrivning, mål och faställande av hur verksamheten ska mätas (KPI).

 

Uppföljning

Vi kan också hjälpa till med att följa upp resultatet. Detta innebär att vi med hjälp av de KPI'er som bestämts mäta resultatet och föreslå förbättringar av modeller och processer. Det är också vanligt att man bestämmer sig för att utöka sin verksamhet med utgångspunkt av resultatet. Vi hjälper självfallet till med förslag på sådant också.

 

OPIA Consulting AB, +46 702 47 37 00, info@opiac.se

www.opiac.se